Inga..Inga..Inga

Dari 'Aisyah rodhiyallohu ‘anha, dia berkata : Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : "Barangsiapa yang mencari ridho Alloh dengan membuat marah manusia maka Alloh meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Dan barangsiapa yang mencari ridho manusia dengan membuat Alloh murka maka Alloh murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya." ( Shohih Ibnu Hibban jilid 2 no. 276 dihasankan oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth rohimahulloh )

Minggu, 01 Desember 2013

Inilah Aqidah dan DakwahkuOleh Ibnu_Mukhtar


Alloh adalah Robbku tanpa sekutu
Dia adalah Pencipta segala sesuatu
Bagi-Nya nama yang indah dan sifat mulia tertentu
Semua itu ditetapkan hanya oleh wahyu Robbku
Dan bukan oleh ro'yu atau hawa nafsu

Aku beriman kepada Arrohman
Begitu pula dengan rukun-rukun iman
Berupa iman kepada malaikat dan kitab-kitab yang diturunkan
Kepada Rosul-rosul dan hari kemudian
Juga takdir baik dan buruk yang ditetapkan