Inga..Inga..Inga

Dari 'Aisyah rodhiyallohu ‘anha, dia berkata : Rosululloh shollallohu ‘alaihi wa sallam bersabda : "Barangsiapa yang mencari ridho Alloh dengan membuat marah manusia maka Alloh meridhoinya dan menjadikan manusia ridho kepadanya. Dan barangsiapa yang mencari ridho manusia dengan membuat Alloh murka maka Alloh murka kepadanya dan menjadikan manusia murka kepadanya." ( Shohih Ibnu Hibban jilid 2 no. 276 dihasankan oleh Syaikh Syu’aib al-Arnauth rohimahulloh )

Minggu, 01 Desember 2013

Inilah Aqidah dan DakwahkuOleh Ibnu_Mukhtar


Alloh adalah Robbku tanpa sekutu
Dia adalah Pencipta segala sesuatu
Bagi-Nya nama yang indah dan sifat mulia tertentu
Semua itu ditetapkan hanya oleh wahyu Robbku
Dan bukan oleh ro'yu atau hawa nafsu

Aku beriman kepada Arrohman
Begitu pula dengan rukun-rukun iman
Berupa iman kepada malaikat dan kitab-kitab yang diturunkan
Kepada Rosul-rosul dan hari kemudian
Juga takdir baik dan buruk yang ditetapkan

Iman itu adalah keyakinan
Juga ucapan dan perbuatan
Bertambah dengan ketaatan
Berkurang dengan kemaksiatan
Menjadi batal dengan kemurtadan

Aku yakin penuh kemantapan
Alloh itu diibadahi dengan keikhlasan
Disertai takut dan harap, cinta dan pengagungan
Dilakukan sesuai dengan tuntunan
Nabi Muhammad dan sunnahnya yang jadi ukuran

Para sahabat Nabi adalah orang-orang pilihan
Begitu pula istri-istri Nabi kita yang disucikan
Juga kaum kerabat beliau yang beriman
Mereka semua  aku cintai dan muliakan tanpa kedustaan
Semoga bersama mereka kelaklah aku dikumpulkan

Sungguh tak ada keraguan di hati
Islam sesuai sunnahlah keselamatan sejati
Aku pegangi ia sampai mati
Dan aku ajak siapa pun ke agama ini
Semua itu  untuk keridhoan ilahi

Islam sesuai sunnah jelas tandanya
Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai dasarnya
Salafush sholeh contoh terbaik pengamalannya
Mengikuti mereka dengan baik sudah semestinya
Inilah jalan keselamatan yang sesungguhnya

Aku yakini tanpa keraguan
Karomah yang Alloh berikan kepada hamba-hamba pilihan
Merekalah para wali-wali Arrohman
Orang mu'min yang benar dalam ketakwaan
Berpegang teguh dengan sunnah dalam setiap keadaan

Untuk diriku aku nasihatkan
Begitu pula untuk saudaraku seiman
Janganlah mudah mengkafirkan
Atas muslim yang melakukan kesalahan
Kecuali kemurtadan yang ia lakukan

Begitu pula aku ingatkan
Doakanlah kebaikan dan perbaikan
Untuk penguasa dan para pemegang urusan
Semoga Alloh  mengabulkan
Masyarakat dan negeri kita dalam ampunan dan keberkahan

Aku hanyalah seorang insan
Yang dengan Rahmat-Nya aku beriman
Tak pernah aku merasa suci dan bebas kesalahan
Hanya kepada Allohlah aku memohon keselamatan
Semoga akhir umurku dalam keridhoan Arrohman

Inilah jawaban yang aku berikan
Kepada mereka yang menanyakan
Pokok aqidah yang jadi pegangan
Begitu pula tentang dakwah yang aku serukan
Semoga Alloh membenarkan

Ya Alloh ya Robbku
Terimalah persaksian imanku
Teguhkan hati dan langkahku
Ampuni segala salah dan kekuranganku
Jadikanlah Surga tempat kembaliku

------

Ditulis di Cibaruis, pada hari Ahad menjelang terbenam matahari bertepatan dengan tanggal 16 Rojab 1434 H / 26 Mei 2013 M